Aktualny stan atmosfery, powiększający się smog, gazy niskiej emisji i pyły zawieszone są już zjawiskiem wszechobecnym. Dlatego też coraz więcej użytkowników poszukuje rozwiązań, które pozwolą im ogrzewać dom ekologicznie oraz zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko i atmosferę. Większość ekologicznych rozwiązań jest jednak dość kosztowna. Wyjątkiem jest gaz propan. Spalanie propanu pozwala skutecznie, efektywnie i niedrogo ogrzewać dom, a ponadto jest całkowicie ekologiczny oraz przyjazny środowisku.

Ogrzewanie przyjazne środowisku – na czym to polega?

Ogólny stan środowiska z każdym rokiem jest coraz bardziej niepokojący. W szczególności stan powietrza po sezonie grzewczym jest wręcz opłakany. Prowadzi do tego, że oddycha nam się coraz ciężej i pogarsza się jakość naszego życia. Dlatego też w naszych rękach leży poprawa tej sytuacji. 

Troska o środowisko to główny powód, dla którego warto stawiać na ekologiczne rozwiązania w każdej dziedzinie życia. Zmiana sposobu ogrzewania jest jednym z najważniejszych kroków, które powinniśmy podjąć. Zastanawiając się nad tym, jaką metodę ogrzewania wybrać, warto rozważyć inwestycję w instalację zbiornikową na gaz propan

Poszukując ekologicznych paliw opałowych, należy wziąć pod uwagę zarówno sposób pozyskiwania, jak i wpływ spalania na środowisko oraz powstające w ten sposób spaliny i inne produkty uboczne. Z pewnością można wybrać fotowoltaikę ze względu na jej ekologiczny charakter. Jednak jest to rozwiązanie dość drogie. Dodatkowo nie każda działka posiada odpowiednie warunki do montażu paneli słonecznych. I ostatecznie, nasza szerokość geograficzna nie obfituje w taką ilość światła słonecznego, aby fotowoltaika mogła być jedynym źródłem ciepła dla domu. Dlatego jak dotychczas najlepszym rozwiązaniem jest właśnie ogrzewanie na propan.

Dlaczego propan jest nazywany ekologicznym paliwem?

Jak wspomniano, na ekologiczny charakter paliwa opałowego ma wpływ zarówno jego pozyskiwanie, jak i produkty uboczne powstające w wyniku spalania. Gaz płynny propan wiedzie prym na obu tych polach. Pozyskiwanie propanu nie jest w żaden sposób obciążające dla środowiska. Propan jest w zasadzie produktem ubocznym zupełnie innego procesu. Powstaje poprzez rafinację i destylację ropy naftowej. Jego skład chemiczny jest wyjątkowo czysty, a dzięki temu spalanie nie prowadzi do zanieczyszczenia środowiska. 

Propan jest gazem bezbarwnym i bezwonnym, w jego składzie nie znajdziemy siarki ani węglowodorów aromatycznych. Tym samym spalaniu nie towarzyszy przykry zapach, nie wydzielają się gazy niskiej emisji oraz nie powstaje pył zawieszony, gdyż spalanie propanu nie generuje sadzy ani popiołu. W istocie produktami ubocznymi spalania propanu jest czysta woda i niewielkie ilości dwutlenku węgla. Woda zostaje odprowadzona do kanalizacji, a dwutlenek węgla jest szybko neutralizowany przez okoliczne drzewa. Dbamy więc lokalnie o jakość powietrza, a globalnie przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska.

Wydajnie, czyli ekologicznie – postaw na propan

Obecnie w instalacjach zbiornikowych na propan stosuje się nowoczesne kotły kondensacyjne. Takie rozwiązanie stało się już standardem ze względów ekonomicznych, zwiększenia wydajności paliwa, ale również troskę o środowisko. Kotły kondensacyjne znacząco poprawiają wydajność instalacji i tym samym obniżają zużycie gazu, co jest niebywale korzystne z ekologicznego punktu widzenia.

Zjawisko kondensacji jest znane z fizyki jako proces skraplania. Właśnie na takiej zasadzie działają kotły do spalania propanu. Gorąca para wodna powstająca w efekcie spalania propanu zostaje skroplona. Dzięki temu część zgromadzonego w niej ciepła zostaje odzyskana i skierowana do wnętrza układu. Tym samym obniża się temperatura spalin, które zamiast gorącej pary przybierają formę czystej wody. 

Wykorzystanie kondensacji wpływa również na zmniejszenie zapotrzebowania na propan oraz mniejsze jego spalanie. Dbałość o środowisko daje nam więc także korzyści finansowe. Gaz propan jest obecnie najlepszym wyborem, jakiego możemy dokonać, aby zadbać o środowisko bez rezygnacji z ciepła w domu.

Źródło: LPG Direct – zbiorniki na gaz propan

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *