Kompresory i ich parametry dobierane są w taki sposób, by optymalnie spełniać wymagania odbiorcy i danego zakładu przemysłowego. Jednak z czasem wydajność sprężarki może spadać. Pociąga to za sobą niższą efektywność pracy i większe zużycie prądu. Warto więc podjąć działania, które mogą wpłynąć na poprawę wydajności układu sprężania powietrza. Podpowiadamy co zrobić, żeby zwiększyć wydajność kompresora i całego układu.

Dobór kompresora odpowiednio do potrzeb

Pierwszym i najważniejszym krokiem do osiągnięcia najwyższej wydajności układu sprężonego powietrza jest dobór kompresora odpowiednio do potrzeb zakładu. Sprężarka powietrza o zbyt małej mocy, nawet poddana optymalizacji nie będzie mogla pracować efektywnie. Warto więc przed zakupem urządzenia zaopatrującego w sprężone powietrze dokładnie przeanalizować zapotrzebowanie swojego przedsiębiorstwa. W oparciu o tę wiedzę dużo łatwiej będzie dobrać również akcesoria dodatkowe i elementy usprawniające pracę układu zaopatrywania w sprężone powietrze oraz podnoszące jego jakość. Takie urządzenia jak osuszacze, filtry czy separatory powinny być dostosowane do modelu posiadanego kompresora, aby mogły pracować najbardziej wydajnie.

Optymalizacja pracy kluczem do zwiększenia wydajności

Optymalizacja pracy kompresora jest najlepszym sposobem na zwiększenie jego wydajności. Co to oznacza w praktyce? Optymalizacja polega nie tylko na zwiększeniu ilości wytwarzanego sprężonego powietrza, ale również na jednoczesnej redukcji kosztów energetycznych wynikających z pracy kompresora. Innymi słowy, przeprowadzenie procesu optymalizacji w zakładzie pozwala poprawić efektywność pracy, dzięki wytwarzaniu większej ilości sprężonego powietrza nie pociągając za sobą większych rachunków za energię elektryczną, która zasila kompresory. Nie można jednak nazwać optymalizacją procesu, który powoduje zwiększenie ilości sprężonego powietrza, lecz jednocześnie podnosi koszty wynikające ze zużycia energii elektrycznej. Tak samo w drugą stronę, redukcja kosztów nie powinna pociągać za sobą zmniejszenia wytwarzania medium roboczego przez kompresor

W zależności od rodzaju sprężarki powietrza oraz sposobu jej wykorzystywania optymalizację można przeprowadzić na kilka sposobów. Jednak aby móc przystąpić do działania w pierwszej kolejności niezbędne jest określenie potrzeb zakładu oraz zbadanie możliwości technicznych kompresora i pozostałych jego komponentów. Krok ten jest niezbędny, ponieważ bywa, że podniesienie efektywności układu będzie wiązało się ze zmianą i dostosowaniem orurowania instalacji pneumatycznych. Częstą sytuacją jest również konieczność wyposażenia układu w nowy monitoring wykrywający błędy w funkcjonowaniu systemu. Dlatego warto zastanowić się, jakie orurowanie będzie potrzebne w nowej sytuacji, po optymalizacji oraz czy niezbędne będą dodatkowe inwestycje w monitoring wykrywający błędy. Dobrym rozwiązaniem jest również wykonanie audytu sprężonego powietrza w swojej firmie. Oprócz tego kluczowe jest odpowiedź na pytanie, jakie jest preferowane ciśnienie robocze kompresora oraz jakie ustawienie komponentów układu pneumatycznego pozwoli to osiągnąć i jednocześnie będzie najbardziej efektywne i korzystne dla pracy urządzenia. 

Inne sposoby na zwiększenie efektywności pracy kompresora

Optymalizacja pracy kompresora to jednak niejedyna droga do zwiększenia jego efektywności. Może się to odbyć również za pomocą wprowadzenia pewnych zmian i wyregulowania pracy poszczególnych elementów sprężarki powietrza. Przykładowo można zmienić prędkość obrotową silnika napędowego, przez co zostanie osiągnięta stabilność ciśnienia i lepsza wydajność kompresora. Inną możliwością jest odpowiednie rozmieszczenie komponentów układu pneumatycznego. Dzięki temu proces wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza zostanie uporządkowany, a przez to zredukowany zostanie problem strat ciśnienia. Warto również zadbać o zapewnienie właściwych warunków pracy wszystkim komponentom układu pneumatycznego. Chodzi tutaj o odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza. Najłatwiej to osiągnąć poprzez zapewnienie właściwej wentylacji w miejscu pracy kompresora.

Sposobem na pełną weryfikację działania systemy wytwarzania i dystrybucji sprężonego powietrza jest audyt sprężonego powietrza. W ramach tej usługi specjalistyczne firmy sprawdzą wszystkie elementy układu — od kompresorów, przez system orurowania, uzdatniania, po odbiorniki zarówno w zakresie optymalizacji parametrów sprężonego medium, jak i ewentualnych wycieków i przyczyn spadku ciśnienia w sieci. 

źródło: czemar.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *