Współcześnie działalność agencji pracy wykracza poza usługę kojarzenia pracodawców z pracownikami. Podmioty tego typu świadczą również profesjonalne doradztwo personalne oraz przeprowadzają dodatkowe szkolenia. Część firm oferuje nawet outplacement pracowników. Co to za usługa? Jak agencje rekrutacyjne ją realizują?

Czym jest outplacement?

 

Outplacement pracowników – określany mianem zwolnienia monitorowanego – to program aktywizacji zawodowej osób, z którymi przedsiębiorca chce zakończyć współpracę (rozwiązać stosunek pracy). Ma on na celu złagodzić skutki zwolnienia i jest kierowany do pracowników zwalnianych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Program pomaga zwalnianym pracowników sprawniej wejść na rynek pracy. Przedsiębiorstwo może  realizować go na własną rękę lub zlecić wyspecjalizowanemu podmiotowi, np. agencji pracy. Outplacement pracowników najczęściej obejmuje:

  • doradztwo zawodowe i psychologiczne,
  • szkolenia podnoszące kompetencje,
  • bezpośrednie poszukiwanie ofert pracy.

W dynamicznie zmieniającej się branży IT program outplacementu pracowników odgrywa szczególną rolę. Pozwala nie tylko uzupełnić kompetencje, ale i zdobyć nowe, te najbardziej pożądane na rynku, co ułatwia znalezienie pracy. Co ważne, dobry start pracownikowi zapewniają nie tylko kursy doszkalające, ale również profesjonalne wsparcie psychologiczne, które pozwala podnieść samoocenę po zwolnieniu. Dlatego tak ważne jest to, aby outplacement był realizowany przez fachowców. Wówczas przyniesie wymierne rezultaty.

Outplacement pracowników – korzyści dla pracodawcy

 

Zwolnienie monitorowane to jedno z narzędzi employee brandingu, czyli świadomego budowania wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Dzięki programowi outplacementu personel wie, że nawet jeśli zostanie zwolniony, uzyska wsparcie, które pozwoli mu szybciej znaleźć nową pracę. Wysyłając komunikat „pracowniku, nie zostaniesz sam”, przedsiębiorca przyciąga do organizacji talenty. Ułatwia to wypracowanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Outplacement pracowników jest pozytywnie postrzegany nie tylko przez kandydatów na wolne stanowiska, ale i klientów oraz kontrahentów firmy. Dzięki programowi wiedzą oni, że zawarte w misji firmy sformułowania takie jak „dbałość o personel” mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dzięki temu rośnie zaufanie wobec przedsiębiorstwa, co z kolei sprzyja wzrostowi sprzedaży i zwiększa liczbę kontaktów biznesowych.

Co więcej, outplacement przyczynia się do wzrostu lojalności wśród pracowników, dzięki czemu nawet po zwolnieniu nie wystawiają nieprzychylnych opinii firmie. Doceniają bowiem pomoc. Program poprawia również atmosferę wewnątrz organizacji. Sprawia, że pracownicy w zdrowy sposób konkurują między sobą. Zachowują się fair play. Mają bowiem świadomość, że w razie zwolnienia zostaną objęci wsparciem.

Korzyści płynące z outplacementu dla pracowników

 

Odpowiednio wdrożony program zwolnień monitorowanych jest źródłem wymiernych korzyści nie tylko dla pracodawcy, ale przede wszystkim pracowników. Dzięki powierzeniu outplacementu wyspecjalizowanemu podmiotowi zwolniona osoba zyskuje:

  • dostęp do setek ofert pracy w swojej branży, co zwiększa efektywność i skraca czas poszukiwań, a nawet pozwala utrzymać ciągłość zatrudnienia,
  • możliwość uzupełniania kompetencji lub przekwalifikowania się (za sprawą oferowanych kursów),
  • większą motywację do poszukiwania pracy (dzięki kursom psychologicznym),
  • wsparcie emocjonalne i mentorskie, co zmniejsza negatywne odczucia związane z utratą pracy.

Outplacement to program wdrażany na coraz większą skalę. Pokazuje bowiem, że przedsiębiorcy zależy na pracownikach. Dlatego warto go powierzyć fachowcom, np. z agencji pracy. Wówczas zyskasz pewność, że zwalniany personel zyska pomoc na wielu płaszczyznach, co finalnie ułatwi znalezienie dobrej pracy i sprawi, że Twoja firma będzie postrzegana jako atrakcyjne miejsce pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *