Poprawnie zamontowane i zgodne z określonymi zasadami instalacje medyczne w szpitalach, mają kluczowe znaczenie. Od nich bowiem zależy stan techniczny urządzeń wykorzystywanych do ratowania życia, a w konsekwencji – stan zdrowia i życia pacjentów. Instalacje takie, powinny być projektowane i wykonywane przez fachowców, dobrze zaznajomionych ze wszystkimi obowiązującymi normami. Gazy techniczne, które przechodzą przez różnego rodzaju instalacje, są powszechnie znane w medycynie i ratują życie ludzi leżących w szpitalach. Jednym z gazów medycznych jest tlen.

Czym jest tlen medyczny

Tlen medyczny dostępny jest w postaci sprężonego gazu, zawierającego nie mniej niż 99% tlenu. Istnieje możliwość zakupu takiego tlenu w butli tlenowej lub koncentratorze.

Zastosowanie tlenu medycznego 

Tlen medyczny jest niezbędny do ratowania życia pacjentów, u których występują nagłe problemy z oddychaniem. Przy jego pomocy dokonuje się resuscytacji oraz wentylacji płuc. Znajduje on swoje zastosowanie w przypadku niedotlenienia oraz duszności. Komory hiperbaryczne także są miejscem, w których niezbędne jest użycie tlenu.

Inne gazy medyczne w instalacjach

Gazy medyczne, wykorzystywane do ratowania życia to także podtlenek azotu, który jest gazem anestetycznym. Używany jest przy znieczuleniach poprzedzających operacje. W połączeniu z tlenem służy do sedacji wziewnej. Innym gazem technicznym, stosowanym w medycynie jest tlenek azotu, który ratuje życie dzieciom, urodzonym przed wyznaczonym terminem porodu. Dzięki swoim właściwościom, rozszerza naczynia w płucach i ułatwia proces oddychania. Gazami medycznymi są także hel, dwutlenek węgla oraz próżnia medyczna. Ta ostatnia jest instalacją umożliwiającą usuwanie z pomieszczenia gazów anestetycznych wydychanych przez pacjenta, aby nie był on wdychany przez personel medyczny. Instalacje w szpitalach sprężają gazy i umożliwiają dostosowanie ich do użytku w nagłych, trudnych sytuacjach.

Instalacje gazów medycznych

Najczęściej wykorzystywanym środkiem w instalacjach medycznych jest tlen. Oprócz tego rozwiązania takie stosuje się dla medycznego podtlenku azotu, sprężonego powietrza, medycznego dwutlenku węgla i próżni medycznej. Niekiedy, ale znacznie rzadziej w instalacjach płynie hel, wodór i argon. System instalacji funkcjonuje dzięki źródłom zasilania, z których rurociągiem gazy przepływają do urządzeń bezpośrednio wykorzystywanych przy pacjentach. Przepisy wyraźnie określają wymagania dotyczące działania takich rozwiązań. Każdy układ zasilania musi być wyposażony w podstawowe, awaryjne oraz rezerwowe źródła. Instalacje muszą być w pełni zautomatyzowane i uniezależnione od nieoczekiwanych zdarzeń oraz niedyspozycji personelu. Wszystkie instalacje muszą być zgodne z dyrektywami unijnymi i posiadać znak bezpieczeństwa CE.

Materiały do instalacji gazów medycznych

Podstawowym i najbardziej sprawdzonym materiałem do instalacji gazów medycznych jest miedź. Rurociągi miedziane charakteryzują się długowiecznością i wytrzymałością. Wszystkie części łączyć należy za pomocą twardego lutu bezkadmowego, oraz lutem zawierającym spore ilości srebra.  Dodatkowo, instalacje gazów medycznych powinny spełniać restrykcyjne normy i być wyposażone w systemy monitoringu.

Źródło: Producent sprzętu medycznego – INMED Karczewscy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *