Problem opłacania faktur z opóźnieniem nie jest rzadkim czy odosobnionym przypadkiem. Zgodnie z danymi podawanymi przez Biuro Informacji Kredytowej nawet 70% przedsiębiorców stale opłaca faktury na rzecz kontrahentów z opóźnieniem. Jeśli problem zaległych faktur dotyczy również twojej firmy, to możemy podpowiedzieć jakie działania podjąć, by odzyskać wszystkie nieopłacone w terminie należności.

Problem zaległych faktur – kiedy się pojawia?

Nieopłacanie faktur na czas jest niestety dość częstym procederem. Najczęściej nie jest to wynikiem złej woli, a po prostu wynika z konieczności. Z reguły to zobowiązania publiczno-prawne, takie jak podatki czy składki ZUS mają znacznie wyższy priorytet. Do istotniejszych zobowiązań, które muszą być zapłacone w terminie należą także zobowiązania finansowe związane z pensjami dla pracowników. Faktury kontrahentów odchodzą w tym wszystkim na dalszy plan. I to właśnie między innymi z tych przyczyn powstają zaległości w płatności faktur. Dodatkowo firmy oczekujące na opłacenie faktury również tracą swoją płynność finansową w związku z zamrożonymi środkami. Konsekwencje takich zaległości mogą być zarówno natychmiastowe, jak i bardziej oddalone w czasie. 

Dlaczego płatności na rzecz kontrahentów są spychane na najdalszy plan w hierarchii zobowiązań finansowych? Z pozoru mogłoby się wydawać, że przedsiębiorcy mają znacznie utrudnioną drogę do dochodzenia swoich należności w porównaniu do organów skarbowych czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie jest to jednak do końca prawda.

Nieopłacone na czas faktury mogą podlegać windykacji. Podmiot zalegający z płatnościami w świetle prawa staje się dłużnikiem. Wierzyciel może kierować do niego wezwania do zapłaty, podejmować próby zawarcia porozumienia i wyznaczać nowe terminy płatności, a nawet zlecić windykacji należności. We wszystkich tego typu działaniach warto wspierać się fachową wiedzą prawników, aby wszystkie czynności zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami.

Jak odzyskać pieniądze z wystawionych faktur?

W tym momencie warto wyjaśnić pojawiające się często niejasności dotyczące pojęć związanych z odzyskiwaniem należności. Dotyczą one mylnego zrównywania windykacji z egzekucją komorniczą. Egzekucja komornicza to ostateczność w odzyskiwaniu należności finansowych. Stosowana jest wyłącznie wtedy, gdy pomimo wydanego już orzeczenia sądowego dłużnik nie uregulował ciążących na nim zobowiązań finansowych. Egzekucja taka prowadzona jest przez komornika. Trzeba też pamiętać o tym, że każdą egzekucję komorniczą musi poprzedzić sprawa sądowa.

Windykacja to z kolei metoda pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących należności. Polega ona na odzyskaniu należności przy użyciu określonych środków prawnych. Ze względu na sposoby i środki odzyskiwania własności, wyróżnia się dwa rodzaje windykacji – miękką oraz twardą. Windykacja miękka to łagodna forma odzyskiwania należności. To nic innego, jak przypominanie, ponaglanie oraz nawoływanie pismami, mailami, smsami czy też drogą telefoniczną do uiszczenia należności. Innym stosowanym sposobem jest przekazanie informacji o zaleganiu z zapłatą do rejestru dłużników prowadzonego przez Biura Informacji Gospodarczej, tj. BIG InforMonitor, Rejestr Dłużników ERIF, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG), Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. (KRD). Natomiast windykacja twarda jest bardziej stanowczą formą egzekwowania i odzyskiwania długów. windykacja twarda dopuszcza przeprowadzenie wywiadu gospodarczego, wszczęcie postępowania sądowego czy egzekucyjnego, publikację informacji o długach na stronach giełd wierzytelności czy zgłoszenie dłużnika do branżowych informatorów, jak również wpisanie go do dokumentów rejestrowych w branży bankowej i rejestru dłużników.

Nie warto pozostawać biernym w kwestii niezapłaconych faktur, w szczególności, gdy są to duże kwoty mające wpływ na funkcjonowanie firmy. Zawsze warto dochodzić swoich należności, a w takiej sytuacji najlepiej skorzystać z pomocy i doradztwa prawników oraz kancelarii prawnych.

źródło: sawickiwspolnicy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *